რკინის საჭრელი დისკი Ataman AT63080000

1.80 
დისკოს დიამეტრი : 115მმ , გულის დიამეტრი : 22.23მმ , სისქე : 1.6მმ

რკინის საჭრელი დისკი Ataman AT63081000

1.90 
დისკოს დიამეტრი : 115მმ , გულის დიამეტრი : 22.23მმ , სისქე : 2.0მმ

რკინის საჭრელი დისკი Ataman AT63082000

2.00 
დისკოს დიამეტრი : 125მმ , გულის დიამეტრი : 22.23მმ , სისქე : 1.2მმ

რკინის საჭრელი დისკი Ataman AT63083000

2.00 
დისკოს დიამეტრი : 125მმ , გულის დიამეტრი : 22.23მმ , სისქე : 1.6მმ

რკინის საჭრელი დისკი Ataman AT63084000

2.20 
დისკოს დიამეტრი : 125მმ , გულის დიამეტრი : 22.23მმ , სისქე : 2.0მმ

რკინის საჭრელი დისკი Ataman AT63085000

2.80 
დისკოს დიამეტრი : 180მმ , გულის დიამეტრი : 22.23მმ , სისქე : 1.6მმ

რკინის საჭრელი დისკი Ataman AT63086000

2.90 
დისკოს დიამეტრი : 180მმ , გულის დიამეტრი : 22.23მმ , სისქე : 2.0მმ

რკინის საჭრელი დისკი Ataman AT63087000

3.00 
დისკოს დიამეტრი : 180მმ , გულის დიამეტრი : 22.23მმ , სისქე : 2.5მმ

რკინის საჭრელი დისკი Ataman AT63088000

3.30 
დისკოს დიამეტრი : 230მმ , გულის დიამეტრი : 22.23მმ , სისქე : 2.0მმ

რკინის საჭრელი დისკი Ataman AT63089000

3.50 
დისკოს დიამეტრი : 230მმ , გულის დიამეტრი : 22.23მმ , სისქე : 2.5მმ

რკინის საჭრელი დისკი Ataman AT63107000

1.70 
დისკოს დიამეტრი : 115მმ , გულის დიამეტრი : 22.23მმ , სისქე : 1.2მმ

რკინის საჭრელი დისკი Ataman AT63843000

2.60 
დისკოს დიამეტრი : 150მმ , გულის დიამეტრი : 22.23მმ , სისქე : 1.6მმ

რკინის საჭრელი დისკი Ataman AT63844000

2.70 
დისკოს დიამეტრი : 150მმ , გულის დიამეტრი : 22.23მმ , სისქე : 2.0მმ

რკინის საჭრელი დისკი Ataman AT63846000

11.50 
დისკოს დიამეტრი : 300მმ , გულის დიამეტრი : 32მმ , სისქე : 3.0მმ

რკინის საჭრელი დისკი Ataman AT65024000

4.20 
დისკოს დიამეტრი : 230მმ , გულის დიამეტრი : 22.23მმ , სისქე : 2.5მმ

რკინის საჭრელი დისკი Ataman AT65035000

2.00 
დისკოს დიამეტრი : 125მმ , გულის დიამეტრი : 22.23მმ , სისქე : 1.0მმ

რკინის საჭრელი დისკი Ataman AT72869000

13.50 
დისკოს დიამეტრი : 355მმ , გულის დიამეტრი : 25.4მმ , სისქე : 3.5მმ

რკინის საჭრელი დისკი Ataman AT72870000

15.50 
დისკოს დიამეტრი : 400მმ , გულის დიამეტრი : 32მმ , სისქე : 3.5მმ

რკინის საჭრელი დისკი Ataman AT80325000

2.00 
დისკოს დიამეტრი : 125მმ , გულის დიამეტრი : 22.23მმ , სისქე : 0.8მმ

რკინის საჭრელი დისკი Ataman AT80326000

3.20 
დისკოს დიამეტრი : 230მმ , გულის დიამეტრი : 22.23მმ , სისქე : 1.6მმ

რკინის სახეხი დისკი Ataman AT53970000

3.50 
დისკოს დიამეტრი : 115მმ , გულის დიამეტრი : 22.23მმ , სისქე : 6.0მმ

რკინის სახეხი დისკი Ataman AT53972000

11.00 
დისკოს დიამეტრი : 180მმ , გულის დიამეტრი : 22.23მმ , სისქე : 6.0მმ

რკინის სახეხი დისკი Ataman AT65025000

3.50 
დისკოს დიამეტრი : 115მმ , გულის დიამეტრი : 22.23მმ , სისქე : 6.0მმ

რკინის სახეხი დისკი Ataman AT65026000

4.50 
დისკოს დიამეტრი : 125მმ , გულის დიამეტრი : 22.23მმ , სისქე : 6.0მმ

რკინის სახეხი დისკი Ataman AT65027000

5.50 
დისკოს დიამეტრი : 150მმ , გულის დიამეტრი : 22.23მმ , სისქე : 6.0მმ

რკინის სახეხი დისკი Ataman AT65028000

11.00 
დისკოს დიამეტრი : 180მმ , გულის დიამეტრი : 22.23მმ , სისქე : 6.0მმ

რკინის სახეხი დისკი Ataman AT65029000

12.50 
დისკოს დიამეტრი : 230მმ , გულის დიამეტრი : 22.23მმ , სისქე : 6.0მმ

რკინის სახეხი დისკი Ataman AT65031000

4.00 
დისკოს დიამეტრი : 125მმ , გულის დიამეტრი : 22.23მმ , სისქე : 6.0მმ