მოქლონი ლითონის მმ (1000ც) WKRET-MET

47.10 
ზომა: 3.2 მმ x 8 მმ შეფუთვა: 1000 ცალი მასალა: ალუმინი/ფოლადი კოროზიისგან დაცვა: დაფარულია ქრომირებული თუთიით; შიდა სამუშაოების გამოყენების დროს კოროზიის კლასი C1, C2, C3; გარე სამუშაოების გამოყენების დროს კოროზიის კლასი C1, C2 დანიშნულება: ფოლადის თხელი კომპონენტების დამაგრება ფოლადის ზედაპირთან

მოქლონი ლითონის 3.2×10 მმ (1000ც) WKRET-MET

48.40 
ზომა: 3.2 მმ x 10 მმ შეფუთვა: 1000 ცალი მასალა: ალუმინი/ფოლადი კოროზიისგან დაცვა: დაფარულია ქრომირებული თუთიით; შიდა სამუშაოების გამოყენების დროს კოროზიის კლასი C1, C2, C3; გარე სამუშაოების გამოყენების დროს კოროზიის კლასი C1, C2 დანიშნულება: ფოლადის თხელი კომპონენტების დამაგრება ფოლადის ზედაპირთან

მოქლონი ლითონის 3.2×10 მმ (50ც) WKRET-MET

3.40 
ზომა: 3.2 მმ x 10 მმ შეფუთვა: 50 ცალი მასალა: ალუმინი/ფოლადი კოროზიისგან დაცვა: დაფარულია ქრომირებული თუთიით; შიდა სამუშაოების გამოყენების დროს კოროზიის კლასი C1, C2, C3; გარე სამუშაოების გამოყენების დროს კოროზიის კლასი C1, C2 დანიშნულება: ფოლადის თხელი კომპონენტების დამაგრება ფოლადის ზედაპირთან

მოქლონი ლითონის 3.2×6 მმ (50ც) WKRET-MET

3.20 
ზომა: 3.2 მმ x 6 მმ შეფუთვა: 50 ცალი მასალა: ალუმინი/ფოლადი კოროზიისგან დაცვა: დაფარულია ქრომირებული თუთიით; შიდა სამუშაოების გამოყენების დროს კოროზიის კლასი C1, C2, C3; გარე სამუშაოების გამოყენების დროს კოროზიის კლასი C1, C2 დანიშნულება: ფოლადის თხელი კომპონენტების დამაგრება ფოლადის ზედაპირთან

მოქლონი ლითონის 3.2×8 მმ (50ც) WKRET-MET

3.20 
ზომა: 3.2 მმ x 8 მმ შეფუთვა: 50 ცალი მასალა: ალუმინი/ფოლადი კოროზიისგან დაცვა: დაფარულია ქრომირებული თუთიით; შიდა სამუშაოების გამოყენების დროს კოროზიის კლასი C1, C2, C3; გარე სამუშაოების გამოყენების დროს კოროზიის კლასი C1, C2 დანიშნულება: ფოლადის თხელი კომპონენტების დამაგრება ფოლადის ზედაპირთან

მოქლონი ლითონის 4.0×10 მმ (50ც) WKRET-MET

4.00 
ზომა: 4.0 მმ x 10 მმ შეფუთვა: 50 ცალი მასალა: ალუმინი/ფოლადი კოროზიისგან დაცვა: დაფარულია ქრომირებული თუთიით; შიდა სამუშაოების გამოყენების დროს კოროზიის კლასი C1, C2, C3; გარე სამუშაოების გამოყენების დროს კოროზიის კლასი C1, C2 დანიშნულება: ფოლადის თხელი კომპონენტების დამაგრება ფოლადის ზედაპირთან

მოქლონი ლითონის 4.0×20 მმ (500ც) WKRET-MET

45.30 
ზომა: 4.0 მმ x 20 მმ შეფუთვა: 500 ცალი მასალა: ალუმინი/ფოლადი კოროზიისგან დაცვა: დაფარულია ქრომირებული თუთიით; შიდა სამუშაოების გამოყენების დროს კოროზიის კლასი C1, C2, C3; გარე სამუშაოების გამოყენების დროს კოროზიის კლასი C1, C2 დანიშნულება: ფოლადის თხელი კომპონენტების დამაგრება ფოლადის ზედაპირთან

მოქლონი ლითონის 4.0×20 მმ (50ც) WKRET-MET

5.30 
ზომა: 4.0 მმ x 20 მმ შეფუთვა: 50 ცალი მასალა: ალუმინი/ფოლადი კოროზიისგან დაცვა: დაფარულია ქრომირებული თუთიით; შიდა სამუშაოების გამოყენების დროს კოროზიის კლასი C1, C2, C3; გარე სამუშაოების გამოყენების დროს კოროზიის კლასი C1, C2 დანიშნულება: ფოლადის თხელი კომპონენტების დამაგრება ფოლადის ზედაპირთან

მოქლონი ლითონის 4.0×24 მმ (500ც) WKRET-MET

46.50 
ზომა: 4.0 მმ x 24 მმ შეფუთვა: 500 ცალი მასალა: ალუმინი/ფოლადი კოროზიისგან დაცვა: დაფარულია ქრომირებული თუთიით; შიდა სამუშაოების გამოყენების დროს კოროზიის კლასი C1, C2, C3; გარე სამუშაოების გამოყენების დროს კოროზიის კლასი C1, C2 დანიშნულება: ფოლადის თხელი კომპონენტების დამაგრება ფოლადის ზედაპირთან

მოქლონი ლითონის 4.0×24 მმ (50ც) WKRET-MET

5.60 
ზომა: 4.0 მმ x 24 მმ შეფუთვა: 50 ცალი მასალა: ალუმინი/ფოლადი კოროზიისგან დაცვა: დაფარულია ქრომირებული თუთიით; შიდა სამუშაოების გამოყენების დროს კოროზიის კლასი C1, C2, C3; გარე სამუშაოების გამოყენების დროს კოროზიის კლასი C1, C2 დანიშნულება: ფოლადის თხელი კომპონენტების დამაგრება ფოლადის ზედაპირთან

მოქლონი ლითონის 4.0×6 მმ (50ც) WKRET-MET

3.80 
ზომა: 4.0 მმ x 6 მმ შეფუთვა: 50 ცალი მასალა: ალუმინი/ფოლადი კოროზიისგან დაცვა: დაფარულია ქრომირებული თუთიით; შიდა სამუშაოების გამოყენების დროს კოროზიის კლასი C1, C2, C3; გარე სამუშაოების გამოყენების დროს კოროზიის კლასი C1, C2 დანიშნულება: ფოლადის თხელი კომპონენტების დამაგრება ფოლადის ზედაპირთან

მოქლონი ლითონის 4.0×8 მმ (1000ც) WKRET-MET

62.80 
ზომა: 4.0 მმ x 8 მმ შეფუთვა: 1000 ცალი მასალა: ალუმინი/ფოლადი კოროზიისგან დაცვა: დაფარულია ქრომირებული თუთიით; შიდა სამუშაოების გამოყენების დროს კოროზიის კლასი C1, C2, C3; გარე სამუშაოების გამოყენების დროს კოროზიის კლასი C1, C2 დანიშნულება: ფოლადის თხელი კომპონენტების დამაგრება ფოლადის ზედაპირთან

მოქლონი ლითონის 4.0×8 მმ (50ც) WKRET-MET

4.00 
ზომა: 4.0 მმ x 8 მმ შეფუთვა: 50 ცალი მასალა: ალუმინი/ფოლადი კოროზიისგან დაცვა: დაფარულია ქრომირებული თუთიით; შიდა სამუშაოების გამოყენების დროს კოროზიის კლასი C1, C2, C3; გარე სამუშაოების გამოყენების დროს კოროზიის კლასი C1, C2 დანიშნულება: ფოლადის თხელი კომპონენტების დამაგრება ფოლადის ზედაპირთან

მოქლონი ლითონის 4.8×10 მმ (50ც) WKRET-MET

5.60 
ზომა: 4.8 მმ x 10 მმ შეფუთვა: 50 ცალი მასალა: ალუმინი/ფოლადი კოროზიისგან დაცვა: დაფარულია ქრომირებული თუთიით; შიდა სამუშაოების გამოყენების დროს კოროზიის კლასი C1, C2, C3; გარე სამუშაოების გამოყენების დროს კოროზიის კლასი C1, C2 დანიშნულება: ფოლადის თხელი კომპონენტების დამაგრება ფოლადის ზედაპირთან

მოქლონი ლითონის 4.8×16 მმ (500ც) WKRET-MET

54.20 
ზომა: 4.8 მმ x 16 მმ შეფუთვა: 500 ცალი მასალა: ალუმინი/ფოლადი კოროზიისგან დაცვა: დაფარულია ქრომირებული თუთიით; შიდა სამუშაოების გამოყენების დროს კოროზიის კლასი C1, C2, C3; გარე სამუშაოების გამოყენების დროს კოროზიის კლასი C1, C2 დანიშნულება: ფოლადის თხელი კომპონენტების დამაგრება ფოლადის ზედაპირთან

მოქლონი ლითონის 4.8×16 მმ (50ც) WKRET-MET

6.40 
ზომა: 4.8 მმ x 16 მმ შეფუთვა: 50 ცალი მასალა: ალუმინი/ფოლადი კოროზიისგან დაცვა: დაფარულია ქრომირებული თუთიით; შიდა სამუშაოების გამოყენების დროს კოროზიის კლასი C1, C2, C3; გარე სამუშაოების გამოყენების დროს კოროზიის კლასი C1, C2 დანიშნულება: ფოლადის თხელი კომპონენტების დამაგრება ფოლადის ზედაპირთან

მოქლონი ლითონის 4.8×20 მმ (50ც) WKRET-MET

6.60 
ზომა: 4.8 მმ x 20 მმ შეფუთვა: 50 ცალი მასალა: ალუმინი/ფოლადი კოროზიისგან დაცვა: დაფარულია ქრომირებული თუთიით; შიდა სამუშაოების გამოყენების დროს კოროზიის კლასი C1, C2, C3; გარე სამუშაოების გამოყენების დროს კოროზიის კლასი C1, C2 დანიშნულება: ფოლადის თხელი კომპონენტების დამაგრება ფოლადის ზედაპირთან