Showing 1–12 of 169 results

ელ. ბურღი BOSCH GBM 10 RE

270 
სიმძლავრე : 600 W
მაქს. ბრუნვის სიჩქარე : 2600 ბრ/წთ
ვაზნის დიამეტრი : 1 - 10 მმ
ბურღვის მაქს. დიამეტრი ხეზე : 25 მმ
ბურღვის მაქს. დიამეტრი მეტალზე : 10 მმ
ბურღვის მაქს. დიამეტრი ბეტონზე : 10 მმ

ელ. ბურღი BOSCH GBM 1600RE

660 
სიმძლავრე : 850 W
მაქს. ბრუნვის სიჩქარე : 630 ბრ/წთ
ბრუნვის მომენტი : 11 Nm.

ელ. ბურღი BOSCH GBM 6 RE

210 
სიმძლავრე : 350 W
მაქს. ბრუნვის სიჩქარე : 4000 ბრ/წთ
ბრუნვის მომენტი : 12.3 Nm.
ვაზნის დიამეტრი : 1 - 10 მმ
ბურღვის მაქს. დიამეტრი ხეზე : 15 მმ
ბურღვის მაქს. დიამეტრი მეტალზე : 8 მმ
ბურღვის მაქს. დიამეტრი ბეტონზე : 6.5 მმ

ელ. ბურღი BOSCH GSB 13 RE

255 
სიმძლავრე : 600 W
დარტყმის სიხშირე : 44800 წთ
მაქს. ბრუნვის სიჩქარე : 2800 ბრ/წთ
სიჩქარის რაოდენობა : 1 ბრ/წთ
ბრუნვის მომენტი : 10.8 Nm.

ელ. ბურღი BOSCH GSB 16 RE

460 
სიმძლავრე : 750 W
დარტყმის სიხშირე : 47600 წთ
მაქს. ბრუნვის სიჩქარე : 2800 ბრ/წთ
ბრუნვის მომენტი : 18 Nm.

ელ. ბურღი BOSCH GSB 1600 RE

300 
სიმძლავრე : 701 W
დარტყმის სიხშირე : 48000 წთ
მაქს. ბრუნვის სიჩქარე : 3000 ბრ/წთ
ვაზნის დიამეტრი : 1 - 13 მმ

ელ. ბურღი BOSCH GSB 20-2

600 
სიმძლავრე : 850 W
დარტყმის სიხშირე : 51000 წთ
მაქს. ბრუნვის სიჩქარე : 3000 ბრ/წთ
ბრუნვის მომენტი : 36 Nm.
ვაზნის დიამეტრი : 13 მმ

ელ. ბურღი BOSCH GSB GSB 24-2

820 
სიმძლავრე : 1100 W
დარტყმის სიხშირე : 51000 წთ
მაქს. ბრუნვის სიჩქარე : 3000 ბრ/წთ
ბრუნვის მომენტი : 40 Nm.

ელ. ბურღი iNGCO ED2808

90 
სიმძლავრე : 280 W
მაქს. ბრუნვის სიჩქარე : 750 ბრ/წთ
ბრუნვის მომენტი : 31 Nm.
ვაზნის დიამეტრი : 0.8 - 10 მმ

ელ. ბურღი iNGCO ED4508

80 
სიმძლავრე : 450 W
მაქს. ბრუნვის სიჩქარე : 4300 ბრ/წთ
ვაზნის დიამეტრი : 1-6.5 მმ

ელ. ბურღი iNGCO ED500282

90 
სიმძლავრე : 500 W
მაქს. ბრუნვის სიჩქარე : 3000 ბრ/წთ
ვაზნის დიამეტრი : 1-10 მმ

ელ. ბურღი iNGCO ID11008

175 
სიმძლავრე : 1100 W
დარტყმის სიხშირე : 38400 წთ
მაქს. ბრუნვის სიჩქარე : 2800 ბრ/წთ
ვაზნის დიამეტრი : 1.5 - 13 მმ